Thực phẩm chay đông lạnh

 Ham Nạc Heo Chay (Vegan Spam)  Ham Nạc Heo Chay (Vegan Spam)
127,700₫
 Ham Bò Phi Lê Chay (Vegan Ham Beef Loaf)  Ham Bò Phi Lê Chay (Vegan Ham Beef Loaf)
127,700₫
 Cá Thu Chay (Vegan Baloney Slices)  Cá Thu Chay (Vegan Baloney Slices)
118,200₫
 Phi Lê Cá Hồi (Vegan Fish Fillet )  Phi Lê Cá Hồi (Vegan Fish Fillet )
117,300₫
 Cá Kèo Chay (Vegan Spiny Goby)  Cá Kèo Chay (Vegan Spiny Goby)
118,200₫
 Xíu Mại Chay  Xíu Mại Chay
55,000₫
 Mọc Nấm Chay  Mọc Nấm Chay
58,000₫
 Chả Nấm Chay  Chả Nấm Chay
46,500₫